Contact en Colofon


Oud Bellingwedde presenteert zich.........

In 2010 hebben een aantal Bellingwedders, geïnteresseerd in de historie van hun gebied, de koppen bij elkaar gestoken en een "Werkgroep Streekhistorie Bellingwedde" gevormd.  De werkgroep is thans geïntegreerd in de Historische Vereniging Westerwolde. Twee voormalige werkgroepleden zijn bestuurslid geworden van deze vereniging.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in oude foto's, aanvullingen of verbeteringen. Doet u mee om deze website een bron te laten worden van de historie van Bellingwedde? Hiervoor kunt u per e-mail contact met ons opnemen. 

Deze website over de Streekhistorie Bellingwedde bevat bijdragen van de volgende personen:

Edo C. Edens Bellingwolde, 
Jan Hazelhoff Blijham, 
Harm Prenger Vriescheloo, 
Jan Huizing Zuidlaren, 
Jan Popken, Musselkanaal 
Tinus Kruize, Wedde 
† 

Verder zijn we dank verschuldigd aan:

Arne C. Jansen
Willem Hemmes 
Harm Frits Korvemaker 
Jan Boltendal 
 † 
Piet Meijer 
Arne Jansen
Eddie Marsman
Thea Verkerk
Bea Havinga
Harry Perton
Kees Tinga
Pieter Kruize
Richard Gerlofs
Harm Nijboer
Ina Jalvingh
Graddes Nobbe 
† 
Mat Ringers
Anne ten Brink
Mettina Bruining
Lammie Kosses
Trijnie Spa
Eggo Agterof
en vele anderen

voor hun bijdragen.


Realisatie website:

Marten Fokkens,  Wedde - webmaster

postadres: Wedderhöfte 28,9698 AW Wedde

U kunt de webmaster bereiken via oudbellingwedde@realsite.nl of info@verenigingwesterwolde.nl


Naast deze website is er sinds 30 november 2012 ook een Facebookpagina Oud Bellingwedde.

De Faceboopaginak is opgestart door Marten Fokkens en wordt op dit ogenblik nog steeds door hem beheerd samen met van Roelof Arends(van de ARO werkgroep, Harm Selling(website Genealogie Groningen) en René Perton.