Westerwoldse Aa

Ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde

In de zestiger jaren van de vorige eeuw vond de ruilverkaveling "Blijham-Bellingwolde" plaats. Toen verdween de eens kronkelrijke rivier de Westerwoldse Aa tussen Wedde en Oude Schans en maakte plaats voor een lijnrecht kanaal. Op de bovenste kaart de oude situatie van de kronkelrijke Westerwoldse Aa, die helemaal tot Oude Schans doorliep en onder de nieuwe situatie met de nieuwe ruikverkavelingswegen.

(Zie ook het krantenartikel uit 1925 onder het hoofdstuk "De Dollard") . De ruilverkaveling kostte in die tijd fl. 10.750.000,00.

Klikken op de kaartjes maakt ze groter.

Nu (2011) hoor je alweer geluiden om de oude situatie te herstellen.

Balkenbrug over de oude Westerwoldse Aa