Contact en Colofon

Oud Bellingwedde presenteert zich.........

In 2010 hebben een aantal Bellingwedders, geïnteresseerd in de historie van hun gebied, de koppen bij elkaar gestoken en een "Werkgroep Streekhistorie Bellingwedde" gevormd. De werkgroep is thans geïntegreerd in de Historische Vereniging Westerwolde. Twee voormalige werkgroepleden zijn bestuurslid geworden van deze vereniging.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in oude foto's, aanvullingen of verbeteringen. Doet u mee om deze website een bron te laten worden van de historie van Bellingwedde? Hiervoor kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Deze website over de Streekhistorie Bellingwedde bevat bijdragen van de volgende personen:

Edo C. Edens Bellingwolde,

Jan Hazelhoff Blijham,

Harm Prenger Vriescheloo,

Jan Huizing Zuidlaren,

Jan Popken, Musselkanaal

Tinus Kruize, Wedde †

Verder zijn we dank verschuldigd aan:

Arne C. Jansen

Willem Hemmes

Harm Frits Korvemaker

Jan Boltendal †

Piet Meijer

Arne Jansen

Eddie Marsman

Thea Verkerk

Bea Havinga

Harry Perton

Kees Tinga

Pieter Kruize

Richard Gerlofs

Harm Nijboer

Ina Jalvingh

Graddes Nobbe †

Mat Ringers

Anne ten Brink

Mettina Bruining

Lammie Kosses

Trijnie Spa

Eggo Agterof

en vele anderen

voor hun bijdragen.

Realisatie website:

Marten Fokkens, Wedde - webmaster

postadres: Wedderhöfte 28,9698 AW Wedde

U kunt de webmaster bereiken via oudbellingwedde@realsite.nl of info@verenigingwesterwolde.nl

Naast deze website is er sinds 30 november 2012 ook een Facebookpagina Oud Bellingwedde.

De Faceboopaginak is opgestart door Marten Fokkens en wordt op dit ogenblik nog steeds door hem beheerd samen met van Roelof Arends(van de ARO werkgroep, Harm Selling(website Genealogie Groningen) en René Perton.