Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918.

Nederland was gedurende deze oorlog neutraal, maar het leger was wel gemobiliseerd.

Op 31 juli 1914 werd tot algehele mobilisatie besloten. Nederland zou als enige neutrale staat

gedurende de gehele oorlog volledig gemobiliseerd blijven. In totaal werden 200.000 oplopend tot 400.000 mannen opgeroepen (Nederland had toen ca. 6,2 miljoen inwoners).

Ze werden gelegerd langs de Duitse en Belgische grens. Velen van hen hadden een gezin en waren kostwinner. Deze gezinnen hadden ineens geen inkomen meer. De soldaten kregen wel een kostwinnersvergoeding, maar die was niet hoog genoeg. Voor veel gezinnen dreigde dan ook armoede. Door gebrek aan personeel draaiden bedrijven en fabrieken op beperkte kracht

of moesten soms sluiten.

Harm Luppens trad op 18 april 1917 in dienst; hij was 27 jaar, gehuwd, vader van een zoon en zijn vrouw was op dat moment twee maanden zwanger. Hij werd als soldaat infanterie gelegerd aan de Duitse grens in Millingen aan de Rijn bij Nijmegen. Hij diende bij het

2e Bataljon, 2e Compagnie van het 12e Regiment. Ook hij moest dus zijn gezin en werk verlaten. Hij behoorde tot de jaarklasse 1909. Dit is het jaar, waarin de dienstplichtige 20 jaar wordt. Men was destijds dienstplichtig van 20 tot 40 jaar.

Tijdens zijn mobilisatie in Millingen kreeg hij het bericht, dat hij voor de tweede keer vader was geworden. Hij kreeg verlof om naar huis te gaan. Op 21 november 1917, de dag na aankomst in Bellingwolde, ging hij naar het gemeentehuis om daar aangifte te doen van de geboorte van zoon Pieter. Achteraf bleek, dat hierbij iets was misgegaan: de dag van aangifte werd als officiële geboortedag in de akte is opgenomen, terwijl het kind enkele dagen ervoor al het levenslicht zag.

Op 11 november 1918 eindigde de oorlog. Op 12 november werd door de minister van Oorlog

bekend gemaakt dat 122.000 van de toen nog 237.000 gemobiliseerde militairen naar huis mochten, waaronder ook Harm Luppens. Op 16 november 1918 werd hij wegens “voorhands volbrachten werkelijken dienst” huiswaarts gezonden.

Hij werd met ingang van 1 oktober 1929 (de maand van zijn 40-ste verjaardag) wegens “geëindigden dienstplicht uit den dienst bij de Landmacht” ontslagen.

U kunt de afbeeldingen vergroten door er op te klikken