Fotoarchief Derk Tinga

Foto's uit het archief van de familie Tinga

Van de heer Kees Tinga uit Arnhem kregen we een serie foto's uit de periode 1 november 1917 tot 1 januari 1956 toen de heer Derk Tinga gemeentesecretaris in Bellingwolde was. De foto's zijn ingescand door de neef van Kees, de heer Derk Jan Tinga uit Winsum.

We zijn heel blij met deze aanwinst, die weer een stukje geschiedenis vastlegt.

De omschrijvingen staan hieronder en de foto's kunt u hier bekijken.

Mocht u nog aanvullingen hebben op de plekken waar een vraagteken of onbekend staan, dan horen wij dit graag.

Foto nr. Onderwerp:

2-1 Ansicht gemeentehuis Bellingwolde. 1 november 1917 tot 1 januari 1956. Derk Tinga was hier als (destijds de jongste van Nederland?) gemeentesecretaris benoemd.

2-2 Foto achterzijde gemeentehuis Bellingwolde met fietshok. (D.K. Tinga loopt rechts om de hoek?)

2a Archiefruimte van het gemeentehuis.

3-1 29-11 1928, v.l.n.r. op de stoep van het gemeentehuis te Bellingwolde: S.G. Dinckgreve, T.H. Tammes,

D. Prins, D. Tinga (secr.), B. Snater, P.B. van Zalen.

3-2 5-8 1936 (waarschijnlijker is 1946), v.l.n.r. op de stoep van het gemeentehuis te Bellingwolde: O.W. van Geytenbeek,

S. G. Dinckgreve, D. Tinga (secr.), D. Prins, T.H. Tammes, mr. J. van Leeuwen, S. Keizer.

4-1 Zonder datum (waarschijnlijk voor 1952), v.l.n.r. staand op de stoep van het gemeentehuis: Etty Blauw, Tineke Vasbinder,

D. Tinga (secr.), Annie Jansen, H, Smit; zittend: T.H. Tammes, Joh. Buntjer, J. Veldkamp, K. Pol, S. Keizer, .. Jansing

Tineke Vasbinder staat erop. Zij vertrok in verband met haar huwelijk in september 1952. In haar plaats kwam L.J.A. (Bineke) Jansen

4-2 20-2 1951, foto genomen bij het zwembad in Vlagtwedde.

V.l.n.r. staand: G. Mellema, hoofdcommies Vlagtwedde; Fr. H. Roukema, secretaris Nieuwe

Pekela; J. Dalman, secretaris Wildervank; J. de Vries, secretaris Midwolda; J.W. Soetendal, secretaris Nieuwolda; mr. J.J. Prins, secretaris Hoogezand-Sappemeer; H.W. Möhlman, secretaris Muntendam; J. Egmond, secretaris Winschoten; P.B. van Zalen, secretaris Wedde;

v.l.n.r. zittend: B.K. Lich, secretaris Vlagtwedde; O.R. Houwen, secretaris Scheemda; Meijer, secretaris Veendam; D. Tinga, secretaris Bellingwolde.

5-1 Zomer 1952, v.l.n.r. Joh. Bleker, T.H. Tammes, Tineke Vasbinder met haar zusje Elsbeth Vasbinder,

D. Tinga, K. Pol, J. Veldkamp.

5-2 Zomer 1952, op de secretarie. V.l.n.r. T.H. Tammes, K. Pol, D. Tinga, Tineke Vasbinder, Joh. Bleker,

J. Veldkamp.

6-1 V.l.n.r. Fr.(?) Edens, H. Gaarning, J. Bleker, J. Kemper, G. Bodde, J. de Groot, A. Kuiper, T.H. Tammes,

W. Vasbinder (burgemeester), K. Pol, B.W. Raad, J. Oterdoom, S. Perton, E. Potter, mevr. Mulder, J. de Vries, Pieters (onderwijzer), D. Tinga (secretaris). (Waar is de foto genomen?)

6-2 12-1 1955 bij het gemeentehuis(?), v.l.n.r. achterste rij: J. Buntjer, Joh. Bleker, T.H. Tammes,

D.K. Tinga, J. Veldkamp, K. Pol, D. Tinga (secretaris); voorste rij: H. Smit, mej. Van Bon, mej. L.J.A. Jansen.

7-1 30 november 1956?, op de secretarie: T.H. Tammes (links) en H.A. Helling (financiën). Helling (financiën) kwam in de plaats van Pol.

7-2 30 november 1956?, op de secretarie: H. Lich (links) en D.K. Tinga. 7-3 30 november 1956?, op de secretarie: gemeenteontvanger S. Keizer 8-1 30 november 1956?, op de secretarie: J. Veldkamp

8-2 30 november 1956?, kantoor van de gemeentearchitect, v.l.n.r. H. Meijer, H. Bos, mej. G.T.M.(Grietje) Hindriks,

D. Canrinus, gemeentearchitect.

H. Lich, kwam vanuit Vlagtwedde; relatie met foto 4-2: B.K. Lich, secretaris Vlagtwedde

9 Huwelijksvoltrekking Onno L.W. Boelema Robertus en Trijntje(Tineke) Vasbinder door D. Tinga. (26-09-1952)

10-1 Zomer 1955?, op de secretarie: De dames v.l.n.r. linksachter L.J.A. (Bineke) Jansen, verder vooraan Trudy Nobbe en Metje Vrieze; en de heren links J. Veldkamp en rechts T.H. Tammes.

10-2 Maart 1955?,

D. Tinga, gemeentesecretaris, typt de notulen van een vergadering van B & W

10-3 Zomer 1955, uitstapje naar Lochem, oud kanon. V.l.n.r. J. de Groot(?), S. Perton, D. Tinga

11 Officieel afscheid in de gemeenteraad van D. Tinga als gemeentesecretaris (links) met burgemeester ,

W. Vasbinder, en op de tafel een cadeau: de grote Winkler Prins encyclopedie.

12 Nog een cadeau, een Kodak Brownie fototoestel, aangeboden door (?), rechts burgemeester

W. Vasbinder en dhr. S. Perton.

13 D. Tinga wordt gelukgewenst door J. de Groot(?), rechts burgemeester W. Vasbinder

14 In de grote zaal van (waarschijnlijk) Hotel Reiderland. Vierde van links D.K. Tinga; kofiedrinkende dame links Griet Rasterhoff-Tinga, de vrouw van burgemeester Ludolf Rasterhoff van Sneek

15-1 Enkele genodigden/raadsleden: (is de mevrouw misschien mevr. Mulder-Friedrichs?) 15-2 Onbekende genodigden/raadsleden.

16-1 V.l.n.r.: J. de Groot(?), D. Tinga, W. Vasbinder, S. Perton. 16-2 Onbekende genodigden/raadsleden.

17-1 S. Perton en dhr. Swart?

17-2 J. de Groot(?), D. Tinga en W. Vasbinder. 18-1 E. Potter(?), onbekende, mevr. Mulder(?) 18-2 Onbekende genodigden/raadsleden.

19-1 Onbekende genodigden/raadsleden

19-2 Elsbeth Vasbinder schrijft in de receptie-lijst

20-1 J. de Groot(?) en D. Tinga, die een afscheidsspeech houdt (links). 20-2 Onbekende genodigden/raadsleden.

21-1 Onbekende genodigden/raadsleden, rechts D. Tinga en mevr. Mulder(?). 21-2 Elsbeth Vasbinder presenteert Groninger koek

22-1 Onbekende genodigden/raadsleden, links mevr. G. Rasterhoff-Tinga. 22-2 (ir. Swart?) neemt afscheid van D. Tinga.

23-1 Speech vanuit de zaal door?

23-2 Overhandiging cadeau aan D. Tinga door? 24-1 Overhandiging cadeau aan D. Tinga door? 24-2 Speech door?

25-1 Speech door? Geheel links gemeentearchitect D. Canrinus

25-2 Afscheidsdiner, v.l.n.r. onbekend, D.Tinga, burgemeester W. Vasbinder, J. de Groot?, J. Oterdoom? 26-1 Afscheidsdiner, v.l.n.r. ?

26-2 Scheidend gemeentesecretaris D.Tinga toost met burgemeester W. Vasbinder.

27 Afscheidsdiner, v.l.n.r. onbekend, onbekend, ir. Swart(?), D.K. Tinga, onbekend.

28-1 Officieel afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, v.l.n.r. T. Tammes, D. Tinga,

D. Canrinus, onbekend.

28-2 T. Tammes houdt een toespraak, Rechts D. Tinga.

29-1 Afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, v.l.n.r. gemeentearchitect D. Canrinus, onbekend, H.A. Helling, onbekend, onbekend, onbekend.

29-2 Afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, v.l.n.r. ?

30-1 Afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, V.l.n.r. Grietje Hindriks, onbekend, onbekend, Metje Vrieze (niet Tineke Vasbinder), Hilda van Bon, Bineke Jansen, onbekend.

30-2 Afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, V.l.n.r. J. Buntjer, D. Tinga, D. Canrinus, en 3x onbekend.

31-1 Afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, J. Veldkamp houdt een toespraak.

Links H. Meijer, rechts H. Bos?

31-2 Afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, v.l.n.r. gemeentesecretaris D. Tinga, onbekend,

H.A. Helling (afd. financiën)

32-1 Afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, v.l.n.r. gemeentesecretaris D. Tinga,

D. Canrinus, gemeentearchitect.

32-2 Afscheid van het gemeentepersoneel, december 1955, v.l.n.r. gemeentesecretaris D. Tinga,

D. Canrinus, onbekend.

33-1 Uitstapje met secretarie naar tentoonstelling in Leer, 12 oktober 1954. Via Nieuweschans en Weener op de fiets naar Leer, aankomst in Weener. V.l.n.r. D. Tinga, mej. L.J.A. Jansen, Joh. Bleker, mej. Van Bon,

J. Veldkamp.

33-2 Uitstapje met secretarie naar tentoonstelling in Leer, 12 oktober 1954, in café te Weener,

V.l.n.r. Mej. L.J.A. Jansen, D.K. Tinga, D. Tinga, J. Veldkamp, mej. Van Bon, Joh. Bleker.

33-3 Uitstapje met secretarie naar tentoonstelling in Leer, 12 oktober 1954. Aan de oostzijde van de Eems tussen Weener en Leer.

V.l.n.r. D. Tinga, Joh. Bleker, Hilda van Bon en J. Veldkamp

34-1 Uitstapje met secretarie naar tentoonstelling in Leer, 12 oktober 1954.

Leer, het raadhuis en het oude waaggebouw. Op de voorgrond de Leda (zijrivier van de Eems)

34-2 Uitstapje met secretarie naar tentoonstelling in Leer, 12 oktober 1954. In Weener, v.l.n.r. D. Tinga, mej. Van Bon, mej. L.J.A. Jansen.

Buntjer was de gemeentebode.

Smit deed sociale zaken.

Hilda van Bon en Bineke Jansen: bevolkingsadministratie en burgerlijke stand.

Trudy Nobbe kwam uit Vriescheloo.

Hilda van Bon vertrok naar Gieten. In haar plaats kwam Metje Vrieze, uit De Lethe.

Met dank aan dhr. A.C. Jansen voor een aantal wijzigingen en aanvullingen