Vriescheloo

Kerk Vriescheloo

Foto's gekregen van Jan Huizing

We kregen van Jan Huizing het volgende bericht:

Ik kreeg via Henny Groenendijk vijf foto's, die vermoedelijk allemaal uit Vriescheloo stammen.

Ik heb inmiddels toestemming gevraagd en gekregen, om ze op onze website te zetten.

Ze komen uit de nalatenschap van Arend Renken, die geboren is op Dorpsstraat 98.

Huis T

Huis T is de boerderij Dorpsstraat 58 te Vriescheloo, waar thans Engel Renken op woont. (boerderijenboek blz. 171)

Huis T werd bewoond door familie. Het is mogelijk dat hij daar nog een deel van bezat, maar dat weet ik niet zeker.

Huis S

Huis S is de boerderij Dorpsstraat 123/125 te Vriescheloo, in mijn tijd werd dat aan twee gezinnen verhuurd. (boerderijenboek blz. 408)

Hij woonde zelf in de boerderij Dorpsstraat 98, schuin tegenover huis S. (boerderijenboek blz. 282)

Huis S was eigendom van Arend Renken en stond ook op het erve van Renken.

Huis Q

Ik denk dat huis Q het huis is (niet in mijn boerderijenboek opgenomen) dat in mijn jeugd stond achter huis S. Daar woonden toen twee gezinnen in. Het stond dus ook weer op het erve van Renken. Daar woonden toen de families Dekker (de twee ramen rechts) en Steinfelder (het raam links) Huis is verdwenen en het zandpad bestaat ook niet meer, is nu allemaal bos.

Huis R

Huis R is mijns inziens Bisschopsweg 2 te Vriescheloo. Dat is verbouwd, maar je herkent de foto er nog wel in. Werd in mijn tijd bewoond door Jans Boltendal, o.a. koster van de kerk. (boerderijenboek blz. 563)

Huis P

Huis P stond vroeger aan de Bisschopsweg, achter Bisschopsweg 2. Daar hebben gewoond de families Leemput, Brinkman en Klaas Bosker. Het huis is opgebrand. De laan loopt daar ook niet meer en het is nu bos.

De Bangmaker

De grenssloot tussen de dorpen Veele en Vriescheloo. Deze sloot is in 1830, na de verdeling van de marke van Veele gegraven. Hiermee werd dat gedeelte van de marke, waar de Vriescheloosters zogenaamde "waren" (aandelen) in hadden, afgescheiden van de rest van de marke. Het verhaal wil, dat de boeren van Veele, na een grensconflict in deze sloot kropen, om vandaar uit de boeren van Vriescheloo schrik aan te jagen. In de Veeler "willekeur" komt tot uiting, dat de boeren uit Veele en Vriescheloo ten tijde van het opstellen van die "willekeur" niet zo goed met elkaar op konden schieten. Zie ook: "Boerderijen in het kerspel Vriescheloo" blz.659.

De Gaast

De Gaast(gast, garst, gaarst) is een zandplateau, dat ligt tussen een veen- en kleigebied ten noorden van Vriescheloo, nabij de Westerwoldse Aa. De Gaast was in Vriescheloo tot 30-08-1836 gemeenschappelijk eigendom. Men had hier vroeger z.g. "koeweiden" op, dat is het recht om daar gedurende het jaar een koe te weiden. Zie ook: “Boerderijen in het kerspel Vriescheloo”, blz. 655. In Vriescheloo werd altijd Garst gebruikt, maar door de gemeente als Gaast genoemd.

Witte Schoule

Vroeger het dichtst bebouwde gedeelte van Vriescheloo.(rond het voormalig café Muntinga). Mogelijk is "klontje" afgeleid van"klonteren/samenklonteren". Iets wat de Vrieschelooster huisvrouwen vroeger graag deden(nog?).

Loosterheide

Gebied ten zuiden van de Wedderweg(Vriescheloo), grenzend aan de Wedderheide. Zie ook: "Boerderijen in het kerspel Vriescheloo", blz. 658

De Stroate

Streekje met boerderijen, op een hoge zandrug, ten oosten van de Dorpsstraat te Vriescheloo. Nadat de beheersing van het waterpeil beter op orde was,(1875-1900) werden de boerderijen naar de, lager gelegen Dorpsstraat verplaatst. Zie ook: "Boerderijen in het kerspel Vriescheloo", blz. 658.

Schip in Boelo Tijdenskanaal bij het monument - Sluis 1

Veendiep

Het Veendiep vormt de scheiding tussen de dorpen Bellingwolde en Vriescheloo. Het is al eeuwen oud en gegraven om het veenwater dat kwam via het "Hebrecht" uit de richting van het "Bourtanger moeras" af te voeren naar de Westerwoldse Aa. Door de aanleg van het Boelo Tijdenskanaal vormt het nu de verbinding tussen het B.L.Tijdens kanaal en de Westerwoldse Aa. Via deze vaarroute werd turf naar Wedde en Wedderveer vervoerd en omgekeerd aardappelen naar de aardappelmeelfabrieken(o.a. in Veelerveen).

Vogelzang

Vogelzang

Vroeger heidegebied aan de zuid/oostrand van Vriescheloo (deel van de Loosterheide). Aanvankelijk plaggenhutten, later armoedige arbeidershuisjes. Tijdens de ruilverkaveling "weggepoetst". Thans bos en gespreide bebouwing. Hier stonden in het begin van de 20ste eeuw nog plaggenhutten van de armste bevolkingsgroep. Zie ook: "Boerderijen in het kerspel Vriescheloo" .

De Westert

Een streek die in het noordwesten van Vriescheloo lag (vroeger langs de oude weg). Twee huizen (boerderijen) gelegen nabij de Dorpsstraat, hebben nog als adres Westert. De laatste boerderij is genummerd als Weddermarke(Wedde) "De Smokerij" genaamd. Hier lagen vroeger ook het "Westert pad" en het "hondspad" liep hier langs, vanaf de kerk in Wedde naar Vriescheloo. Zie ook: "Boerderijen in het kerspel Vriescheloo", blz. 658, 659 en 678.

De Zuidwending

De Zuidwending is het stuk weg, dat de verbinding vormt tussen de – bijna geheel vedwenen “oude weg” en de huidige Dorpsstraat. Met sidewende, zijdewind enz. werden binnendijken en wegen dwars op de richting van de Hoofdweg of Hoofddijk bedoeld. De “oude weg” was de 2e straat, waarlangs het vroegere Vriescheloo was gelegen. Toen als gevolg van een betere ontwatering het veen ging inklinken, werden de huizen die indertijd op het veen waren gebouwd verplaatst. Naar wat thans de Dorpsstraat heet. Deze weg is omstreeks 1631 in gebruik genomen, werd toen omschreven als de “nieuwe weg”, waarbij de “oude weg” in onbruik raakte. Tegelijkertijd moet dus ook de “Zuidwending” zijn aangelegd. Van de “oude weg” bleef alleen het eerste stukje bestaan, n.l. bij de brug over het Veendiep.

Zie ook: “Boerderijen in het kerspel Vriescheloo”, blz. 659 en 679.

De Hooibrug

Confectie industrie

Vriescheloo heeft ook een tijdlang een bloeiende confectie-industrie gehad.

Van Trijnie Spa uit Wedde ontvingen we nog de volgende aanvulling:

Ik heb nog een paar fotos uit 1967/1968 toen was in het gebouw waar nu de gemeente werkplaats in Vriescheloo is een heren confectie met de naam "Victory". Dit was een confectie fabriek uit de stad Groningen. Er werden heren kostuums en overjassen gemaakt. In Oude-Pekela werden de broeken in elkaar genaaid en in Groningen de colberts. Eind 1967 begin 1968 zijn de afd.broeken uit Oude-Pekela met personeel en de afd.colberts uit Groningen met nieuwe personeel uit deze regio samengegaan in Vriescheloo.

Deze fotos zijn gemaakt ter ere van de opening van links naar rechts zijn de heer Smiers, achter de naaimachine Jantje Jacobs, Trijnie Jansingh, Liesje Spackman, de naam van de heer op de voorgrond is me ontschoten. Bij de verwarming staat v/d Schaaf achter de machine van r naar l Jannie Zuurman, Hiltje Arnolders, Fenna Kuiper. In de kantine zaten we aan de koffie met gebak.

In 1970 stopt de herenconfectie en wordt het "Matterhorn"(zie laatste foto uit de bijlage). Een confectiefabriek waar alles voor ziekenhuizen werd gemaakt, van doktersjassen tot verpleegsteruniformen en operatie doeken tot beddenlakens. In 1975 of 1976 kwam hier ook een eind aan. Op de een na laatste foto Trijnie (Spa)Jansingh.

Ik heb hier met veel plezier van 1967 tot half 1974 gewerkt.