Boerderijenboek Vriescheloo

Boerderijenboek Vriescheloo

Stichting Vrieschelooster Boerderijenboek

Esdoornlaan 18,

9471 SH Zuidlaren,

telefoon (050) 4092292

Secretariaat:

Hoofdweg 106

9621 AN Slochteren

telefoon (0598) 422712

Bankrelatie:

Rabobank "De Dollard" te Bellingwolde.

Rekeningnummer 35.17.43.065

Inschrijfnummer K.V.K. : 04059034

Op 30 november 2002 is in d' Olle Witte Schoule in Vriescheloo onder grote belangstelling het boek "Boerderijen in het kerspel Vriescheloo" gepresenteerd aan het publiek.

De auteur van het boek de heer Jan S.A. Huizing memoreerde in zijn toespraak de totstandkoming van het boek waarin hij de vergelijking trok met het landbouwbedrijf. Eerst de grond bewerken, het zaaien, het uitdunnen en uiteindelijk het oogsten. Het boek is eigenlijk ook op een zelfde wijze tot stand gekomen. Veel gegevens verzamelen in archieven en vanuit andere bronnen, het uitzoeken en op volgorde zoeken en uiteindelijk als oogst dit prachtige resultaat.

Zo'n vijftien jaar werk leverde een gigantisch boekwerk op.

Een zeer uitgebreid boerderijenboek met maar liefst 750 bladzijden.

Het boerderijenboek komt in de provincie Groningen veel voor. Het zijn boeken die vaak in het kader van een jubileum van een landbouwvereniging of door een groep particulieren worden uitgegeven. De Stichting Vrieschelooster Boerderijenboek heeft deze uitgave verzorgd en daar is ook, zolang de voorraad strekt, het boek te bestellen.

Het kerspel Vriescheloo bestond uit de dorpen Vriescheloo en Lutjeloo. Door de eeuwen heen heeft het dorp zich in oostelijke richting verplaatst. Vriescheloo bezat en bezit nog vele boerderijen. Na jaren van intensief onderzoek in diverse archieven, heeft een oud inwoner van Vriescheloo, Dhr. Jan Huizing, een boek samengesteld, waarin de bewoningsgeschiedenis, naar de kadasterkaart van 1832 van Vriescheloo en Lutjeloo, in 750 bladzijden en met meer dan 120 foto's wordt beschreven.Provinciaal archeoloog Dr. H.A. Groenendijk, bij velen van u wel bekend, heeft zijn medewerking aan het boek verleend door de archeologische geschiedenis van Vriescheloo te beschrijven.

U bent geïnteresseerd?

Het boek is nog steeds verkrijgbaar bij:

Harm Prenger

Wedderweg 25

9699 RA Vriescheloo

tel :(0597)541860

Nadere informatie

Eventueel is nadere informatie te verkrijgen via e-mail: fam.prenger@ziggo.nl