Oude Kerkhof Wedde

De heer J.S.A. Huizing heeft onderzoek gedaan naar de oude grafstenen rondom de kerken van Bellingwolde, Vriescheloo en Wedde. Onderstaand vindt u een omschrijving van de nog achterhaalde teksten en helemaal onderaan deze pagina vindt u de teksten nogmaals in een PDF bestand en tevens vindt u daar ook de plattegrond met nummers, waar in de tekst naar wordt verwezen.

DE GRAVEN IN EN OM DE KERK TE WEDDE.

Door J.S.A. HUIZING

OMSCHRIJVING VAN DE OPSCHRIFTEN DER GRAFMONUMENTEN.

1

Bid den Heer aan en het zal u wel gaan, DERK VISSCHER DE RUITER. Geboren den 20 Februarij 1824, Overleden den 6 December 1834 Lieveling van JAN V. DE RUITER EN ALBERTJE W. WIJBELING

2

Ter gedachtenis van ALBERTJE W. WIJBELING, Echtgenoote van JAN. V. DE RUITER, Geb. den 11 Nov. 1788. Overl. den 6 Dec. 1850 TE WEDDE.

3

Rustplaats van ALBERTUS DE RUITER, geb. 7 Augustus 1820, overleden 4 Januari 1882.

4

Rustplaats van ALBERTUS DE RUITER, zoon van Albertus de Ruiter, en Johanna Halm, geboren 29 October 1859, overleden 19 Febr: 1895

5

Rustplaats van JOHANNA HALM, Sedert 4 Jan: 1882 ,Weduwe van Albertus de Ruiter, geboren 16 Juni 1830, overleden 28 Maart 1902.

6

Ter nagedachtenis van LAURENTIA DE VRIES, Geb. 5 Nov. 18??, overl. 16 ??? 1866?.

….ELLINA DE VRIES, Geb. 7 Sept. 1830?, overl. 6? …. 1856, Geliefde dochter van W. DE VRIES en wijlen WILLEMINA OVING.

7

Rustplaats van WILLEMINA OVING, …………..1861?

8

RUSTPLAATS VAN GEESSIEN.J. HOEVE, GEB. 29 JULI 1813, OVERL. 20 MRT. 1896, ECHTGENOOTE VAN RITZO.R. TJAPKES. RUST ZACHT

9

TER GEDACHTENIS VAN JANTJE HARMS EDENS. GEBOREN 23 MAART 1815. OVERLEDEN 27 DEC. 1887. ECHTGENOOTE VAN GEERT WILLEMS HOVING. Haar stof rust in vrede.

10

TER GEDACHTENIS VAN GEERT WILLEMS HOVING. GEBOREN 27 JAN. 1814. OVERLEDEN 5 AUG. 1891. ECHTGENOOT VAN JANTJE HARMS EDENS. Zijn stof rust in vrede.

11

ANNO 1729 DEN 21 FEBRUARIUS IS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN D’EER EN DEUGTSAME MAGDALIENA HASELHOFFS GEWEESENE HUISVROU VAN FOLKERT ENGELBARTS, KERKVOOGT TOT WEDDE, HAARS OUDERDOMS IN ‘T 59 JAAR. VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

Wapen:

(Zie ook Pathuis, GDW, blz. 725)

Tekst: (niet vermeld bij Pathuis GDW)

Die hier …niet doot

Maar leeft?... zijn? schoot

Haar? bijb…. e. meer

Haar ziel Heer

Sij m……. dt

Voor een … bereidt

Tot dat Heer?

Zeer

(Zie ook Wegman, het kerspel Wedde, deel 2, de marken Hoorn en Morige, blz. 226 en 227)

Rustplaats van AEIKE E. EDENS. geb. d. 21 Aug. 1808, overl. d. 27 Dec. 1839.

EDO A. EDENS geb. d. 24 April 1768. overl. d. 31 Mei 1827

NANNO E. EDENS. geb. d. 13 Nov. 1817, overl. d. 12 Juni 1825.

12

RUSTPLAATS VAN WENDELKE H. EEFSTING. GEBOREN 10 JUNI 1863. OVERLEDEN 21 NOV. 1897. ECHTGENOOTE VAN HARM H. BESSEMBINDERS EN VAN HUN Dochtertje FREERKJE, Geb. 26 Feb. 1807, overl. 19 Sept. 1897.

13

Rustplaats van HINDERIKA HALM, ged. d. 14 Sept. 1822. overl. d. 26 Juli 1886. echtgenoote van ELZO JANS DE BOER.

14

Rustplaats van ELZO JANS DE BOER. Geb. 12 Mei 1821, overl. 31 Dec. 1906. echtgenoot van HINDERIKA E. HALM.

(Zie Wegman, het kerspel Wedde, deel 1 de marke Wedde, blz. 369)

15

Hier rust ……… van GEERT ALBERTS HUIZING., Geboren 10 Dec. 1822, overleden 20 Maart 1899??

Tekst: Zijn leven was donker, somber en vol onspoed. Hij droeg het stil en zwijgend, tot aan zijn zacht verscheiden. Juicht nu zij ziel in hooger licht? ’t G?eloove hoopt het oordeel zwicht.

16

TER GEDACHTENIS AAN ONZE OUDERS.

JAN GEERTS HUIZING. GEBOREN 24 JAN. 1797, OVERLEDEN 15 JULI 1864.

TIEBE ELZES HAZELHOFF. GEBOREN 28 JUNI 1807, OVERLEDEN 14 JAN. 1894.

Tekst op de achterzijde: DIT PLEKJE IS ONS GROOT VAN WAARDE, HIER RUST HET STOFLIJK DEEL IN D’AARDE, VAN ONZE LIEVE OUDERS, MAAR ’T GRAF KAN GEEN VERTROOSTING GEVEN; WIJ VOEDEN, VAN HUN CHRISTELIJK LEVEN, DE HOOP, DAT ZIJ THANS ZIJN BIJ GOD. TOEGEWIJD DOOR HUNNE KINDEREN.

(Zie Wegman, het kerspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 154)

17

Ter gedachtenis van JAN, Geb. 5 Dec. 1869, Overl. 17 Dec. 1870, Geliefd zoontje van JACOBUS JANS MULDER EN ANNA JANS HUIZING.

18

Ter gedachtenis van JACOBUS JANS MULDER, geb. d. 6 Maart 1816, overl. d. 13 Sept. 1872, Geliefde echtgenoot van ANNA JANS HUIZING.

19

O MENSCH! GEDENK ALTIJD ’T ZIJ OUD OF JONG VAN JAREN, ’T WORDT EENMAAL OOK DE TIJD, DAT GIJ IN ’T GRAF MOET VAREN.

20

RUSTPLAATS VAN ONZE GELIEFDE OUDERS HENDRIK HARMS MEIJER, GEB. 24 DECEMBER 1829 – OVERL. 12 FEBRUARI 1865? en van zijn Echtgenoote AEIKE HANSEN HANSENS, GEB. 29 DECEMBER 1826 – OVERL. 29 MAART 1900. RUST IN VREDE. UWE LIEFDE EN TROUW ZAL DOOR ONS NIMMER WORDEN VERGETEN.

21

22

23

24

25

Ter gedachtenis van OKKO H. TIEDENS, in leven klerk, geb. d. 10 October 1844 te Delfzijl, overl. d. 23 Januarij 1871 te Wedde.

26

Rustplaats van JAN HIDDES WERDA, geb. 22 Oct. 1812, overl. 10 Juni 1896, weduwnaar van FROUWKE J. DINKLA. Dat zij rusten in vrede!

27

Rustplaats van FROUWKE J. DINKLA, geb. 15 Maart 1815, overl. 3 Feb. 1892, echtgenoote van JAN HIDDES WERDA.

28

RUSTPLAATS VAN ADOLF STEFFENS DIJKMEIJER, GEB. 6 FEB. 1822, OVERL. 16 DEC. 1883. Weduwnaar van FREEKTJE J. SNELTER.

29

RUSTPLAATS VAN FREERKTJE JANS SNELTER, GEB. 24 OCT. 1817, OVERL. 3 FEB. 1879. Echtgenoote van ADOLF S. DIJKMEIJER.

30

HIER RUSTEN ONZE GELIEFDE OUDERS HENDRIK JANS VAN HATEREN. GEB. TE BOURTANGE 11 DEC. 1818, OVERL. TE HOORN 28 DEC. 1868. EN ZIJN ECHTGENOOTE JANTJE JANS HOITZING. GEB. TE HOORN 10 MAART 1822, OVERL. TE HOORN 8 AUG. 1903. DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE.

31

RUSTPLAATS VAN KLAAS, GEB. 21 MAART 1896, OVERL. 9 JAN. 1899, GELIEFD ZOONTJE VAN b?. MOORMAN EN D. AB?GELO. RUST ZACHT LIEVE KLEINE.

32

TER NAGEDACHTENIS van ALBERT JAN VLOO. Geb. 5 Feb. 1797, overl. 15 Aug. 1890. EN IMKE HARMS BRINK, geb. 16 Maart 1803, overl. 13 Feb. 1884. RUST ZACHT LIEVE OUDERS.

33

HIER RUST ELZO HARMS HAZELHOFF, GEBOREN 21 FEB. 1820. OVERLEDEN 28 FEB. 1884. WEDUWNAAR VAN F.R. HAZELHOFF.

34

(ANDERE ZIJDE DER KERK)

43

RUSTPLAATS VAN JAN HARMS KIEL. GEBOREN 28 MEI 1844, OVERLEDEN 12 FEB. 1902. Zoon van HARM HARMS KIEL EN JANTJE HARMS EDENS. DAT HIJ RUSTE IN VREDE

44

RUSTPLAATS VAN HARM HARMS KIEL. GEBOREN 16 APRIL 1842. OVERLEDEN 19 APRIL 1890. Echtgenoot van ALBERTJE TEN HAVE. DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

45

RUSTPLAATS VAN JANTJE HARMS EDENS. GEBOREN 18 AUG. 1810, OVERLEDEN 25 APRIL 1890. Echtgenoote van HARM HARMS KIEL. DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

46

RUSTPLAATS VAN HARM HARMS KIEL. GEBOREN 5 SEPT. 1809. OVERLEDEN 2 MEI 1899. Echtgenoot van JANTJE HARMS EDENS. DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

47

De naamplaat is compleet verdwenen uit de plaat.

Tekst: ALS WIJ DE DOODSVALLEI BETREEN, LAAT ONS ELK AARDSCHE VRIEND ALLEEN. MAAR HIJ DE BESTE VRIEND IN NOOD, VERZELD ONS OVER GRAF EN DOOD.

(Zelfde tekst als Vriescheloo graf nr. 15).

48

TER GEDACHTENIS VAN HERO? J. SIKKENS, GEB. D. 19 MEI 1873?, OVERL. D. 28 JUNI 1875?, GELIEFDE KINDEREN VAN JU?KO/HERO? HARM SIKKENS EN JOHANNA WILLEMS FRANS

TER GEDACHTENIS VAN GARTJE J. SIKKENS, GEB. D. 6 SEPT. 1869, OVERL. D. ? JUNI 1875.

49

HIER RUST ELZO HARMS HAZELHOFF. GEBOREN 21 FEB. 1829. OVERLEDEN 28 FEB. 1884. WEDUWNAAR VAN F. R. HAZELHOFF.

50

HIER RUST FENNIGGINA HAZELHOFF. GEBOREN 12 OCT. 1834. OVERLEDEN 15 APRIL 1882. ECHTGENOOTE VAN E.H. HAZELHOFF.

51

TER GEDACHTENIS VAN JAN MICHGELS DE GROOT. GEBOREN 9 MEI 1809. OVERLEDEN 5 JUNI 1889. EN ZIJNE ECHTGENOOTE GRIETJE JANS MELLEMA. GEBOREN 22 FEB. 1811. OVERLEDEN 3 DEC. 1857. RUST IN VREDE.

52

Ter gedachtenis van WILLEM T. EDENS. Geb. d. 30 junij 1768 en overl. d. 1 April 1855.

53

RUSTPLAATS VAN HARM H. STIKKER. GEBOREN 26 DEC. 1849, OVERLEDEN 10 JUNI 1887; echtgenoot van H.F. EDENS.

TER NAGEDACHTENIS VAN ENGELTJE STIKKER. GEBOREN 30 MAART 1877. OVERLEDEN 27 APRIL 1898. GELIEFDE DOCHTER VAN WIJLEN HARM STIKKER EN HINDERTJE EDENS.

54

Hier rust JANTJE, geb. d. 24 Aug. en overl. d. 29 Aug. 1852; en KARSIEN. geb. d. 26 April 1858 en overl. d. 20 Mei 1863. Geliefde kinderen van GRIETJE HINDRIKS BOTS en wijlen TOOMS K. EDENS.

55

Ter gedachtenis van GRIETJE HENDRIKS BOTS, geb. 21 Juni 1821, overl. 25 Dec. 1895; sedert 1860 weduwe van TOOMS K. EDENS.

56

Ter gedachtenis van TOOMS K. EDENS. geb. d. 22 Mei 1796, overl. d. 5 Oct. 1860. Echtgenoot van GRIETJE HENDRIKS BOTS.

57

Ter nagedachtenis van WUBBE H. HEKMAN, geb. d. 22 Maart 1787, overl. d. 29 Maart 1856. eerst gehuwd met ALBERTJE G. BOTS. OPENB. 14 VS. 13.

58

Rustplaats van JANTJE H. HANSSENS. Geb. d. 20 Maart 1830, overl. d. 11 Dec. 1868, echtgenoot van GEERT. J. BESSEMBINDERS.

59

RUSTPLAATS VAN HINDERTJE F. EDENS. GEBOREN 26 FEB. 1854, OVERLEDEN 7 MEI 1881; echtgenoot van H.H. STIKKER.

60

Rustplaats van ELZO GEERTS SNELTER, geb. den 22 Dec. 1803, overl. den 23 Dec. 1872, Echtgenoot van GEERTJE R? EDENS. Tekst: BEDENKT, O MENSCH, DAT ER GEEN TIJD MEER ZAL ZIJN. OPENB. 10 VS 6,

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 2, de marken Hoorn en Morige, blz. 249)

61

Rustplaats van GEERTJE KARSIENS EDENS, geb. den 27 ?? 1806, overl. den 25 ????? 1841, Echtgenoote van ELZO G. SNELTER, NALATENDE 2 KINDEREN. Tekst: ZALIG ZIJN DE DOODE, DIE IN DEN HEERE STERVEN. OPENB 14? VS??

J (RECHTS)

62

RUSTPLAATS VAN ROELF WUBBES HOUWEN, GEBOREN 1 JAN 1831, OVERLEDEN 29 APRIL 1881, GELIEFDE ECHTGENOOT VAN ANNA JANS GROOTHUIS. Tekst: DE GEDACHTENIS DER RECHTVAARDIGEN ZAL IN ZEGENING ZIJN.

63

RUSTPLAATS VAN PIETER OORTMAN, geb. te Groningen, 15? September 1862, overl. te Wedde 10 Maart 1897, geliefde echtgenoot van GEERTJE ENGELKENS.

Tekst: Dierbare Man / rust hier thans zacht, In liefde hebt ge Uw plicht volbracht; Was het doel van heel Uw streven, Ach / te midden van Uw jaren, Was het Godes welbehagen, Dat je scheiden moest van mij, k’ Hoop dat het niet voor eeuwig zij.

64

HIER RUST onze lieveling CORNELIS PIETER OORTMAN, Geb. te Wedde 3 Juli 1891, overl. te Wedde 3 Aug. 1900, eenigst en geliefd zoontje van A. VAN LAER DINGKGREVEN EN G. ENGELKENS. Tekst: Altijd vlijtig en bescheiden, Opgeruimd voor iedereen, Ging door het noodlottig baden, Ons lief zoontje van ons heen.

65

RUSTPLAATS VAN JURJEN EGBERT, GEBOREN 20 MEI 1879. OVERLEDEN 2 SEPT. 1902. GELIEFDE ZOON VAN HARM VOORTHUIS EN JANNA ZWIERS.

66

TER GEDACHTENIS AAN ONZE BEMINDE OUDERS. AIKE HARMS EDENS. GEBOREN 22 OCT. 1810, OVERLEDEN 19 AUG. 1867.

JANTIEN HARMS LURING. GEBOREN 18 SEPT. 1818. OVERLEDEN 26 APRIL 1896.

67

RUSTPLAATS VAN ANDREAS G. ENGELS. GEB. 8 FEB. 1828, OVERL. 26 JUNI 1892, Echtgenoot VAN WIJLEN ALBERTJE HARMS LURING.

68

RUSTPLAATS VAN JOGCHEMINA J. SMIT. GEB. 24 MAART 1829, OVERL. 17 JAN. 1898, GELIEFDE ECHTGENOOTE VAN REMKE H. KUIPER. RUST IN VREDE.

Tekst op de achterzijde: DEEZ VROUW IS MET HAAR ECHTGENOOT, OPNIEUW VEREENIGD DOOR DEN DOOD. ZIJ RUSTEN ZAMEN ZIJ AAN ZIJ, VAN ZORGEN EN VAN KOMMER VRIJ, TOTDAT HUN JEZES UIT HET STOF, WEER OPROEPT TOT ZIJN EER EN LOF, GUND GOD DEN HEER HUN DAN DAT LOON, MET HEN TE

69

RUSTPLAATS VAN REMKE H. KUIPER. GEB. 22 NOV. 1825, OVERL. 20 DEC. 1895, GELIEFDE ECHTGENOOT VAN JOGCHEMINA J. SMIT. RUST IN VREDE.

ZIJN IN ’S HEMELS TROON.

70

LUCRETIA, GEB. 11 MEI 1886. OVERL. 18 APRIL 1887, GELIEFD KIND VAN G.B. LUTH EN L.J. HUBBELING.

71

Rustplaats van GEERT J. SNELTER, geb. d. 23 Juli 1825, overl. d. 9? Mei 1876, GELIEFDE ECHTGENOOT VAN LUCRETIA HUBBELING. Tekst: ZALIG ZIJN DE IN DE HEERE STERVEN. ……….

72

Rustplaats van JAN GEERTS SNELTER, geb. 20 Maart 1796, overl. 11 Aug. 1877. Wedn.van TEUPKE K. EDENS. Tekst: Bij …………… gewandeld he ……. Jes LVL vs. 2

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 2, de marken Hoorn en Morige, blz. 249)

73

Rustplaats van TEUPKE K. EDENS, geb. d. 8 dec. 1802. overl. d. 17 juli 1844. beminde echtgenoot van JAN G. SNELTER. Tekst: STOF ZIJT GIJ EN TOT STOF ZULT GIJ WEDERKEEREN. Gen. III:19.

74

RUSTPLAATS VAN HARM JANS EDENS. GEB. 4 MAART 1857, OVERL. 7 APRIL 1899. ZOON VAN WIJLEN JAN H. EDENS EN ALBERTJE H. LURING.

75

RUSTPLAATS VAN ALBERTJE HARMS LURING. GEB. 13 NOV. 1827, OVERL. 9 NOV. 1890. Echtgenoot van ANDREAS G. ENGELS.

TITIA MARGARETHA BESSELINK. ECHTGENOTE VAN MR. A.H. KONING. GEBOREN 8 JULI 1834. OVERLEDEN 3 AUG. 1908.

MR. ARNOLD HENDRIK KONING, ECHTGENOOT VAN TITIA M. BESSELINK, GEBOREN 20 SEPT. 1839, OVERLEDEN 17 NOV. 1926.

THALIA KONING. GEB. 6 MAART 1808. OVERL. 1 JUNI 1884.

HIER RUST JOHANNES SEXTUS GERHARDUS KONING. IN LEVEN NOTARIS TE WEDDE, GEBOREN 21 OCTOBER 1867, OVERLEDEN 21 MEI 1940. ECHTGENOOT VAN PIETERNELLA ANNA EVERS.

CATHARINA PAULINA KONING. GEB. 3 JUNI 1822. OVERL. 10 OCT. 1848.

MR. ARNOLD HENDRIK KONING, GEB. TE GRONINGEN DEN 9 JULI 1784. OVERL. TE WEDDE DEN 3 OCT. 1830.

EDUARDA THALIA ECKRINGA. GEB. TE BOURTANGE DEN 16 FEB. 1786. OVERL. TE WEDDE DEN 28 MEI 1863.

RUSTPLAATS VAN WILLEM BRONNEGER ONNEKES, EM. PREDIKANT TE WEDDE, GEB. 19 JAN. 1877, OVERL. 16 DEC. 1942, ECHTGENOOT VAN PIETERNELLA ANNA EVERS.

PIETERNELLA ANNA EVERS, GEBOREN 21 MAART 1870, OVERLEDEN 22 AUG. 1959, WEDUWE VAN W. B. ONNEKES, EERDER WEDUWE VAN J.S.G. KONING.

MR. ARNOLD HENDRIK KONING, 14 NOVEMBER 1908, 5 AUGUSTUS 2000.

MR. BENJAMINA MARIA RENSKE ROMKES, 22 OCTOBER 1910, 23 MAART 1974.

HIER RUST VROUWE ALBERTINE ANTONIA KONING. GEBOREN 16 AUGUSTUS 1828, OVERLEDEN 23 APRIL 1908. INNIG GELIEFDE ECHTGENOOTE VAN WIJLEN JONKHEER EDZARD WILLEM POLMAN GRUIS.

HIER RUST JONKHEER EDZARD WILLEM POLMAN GRUIS. GEBOREN 4 NOVEMBER 1808, OVERLEDEN 23 MEI 1885. INNIG GELIEFDE ECHTGENOOT VAN VROUWE ALBERTINA ANTONIA KONING.

HIER RUST ONZE GELIEFDE VADER NICOLAUS ENGELHARD VAN LAER DINCKGREVE. EM. PREDIKANT TE WEDDE. GEBOREN 19 NOV. 1820, OVERLEDEN 18 OCT. 1901. ECHTGENOOT VAN MARIA CATHARINA DINCKGREVE.

RUSTPLAATS VAN MARIA CATHARINA DINCKGREVE. GEBOREN TE ALMELOO, 3 OCTOBER 1816, OVERLEDEN TE WEDDE, 25 MEI 1893. ECHTGENOOTE VAN NICOLAAS ENGELHARDT VAN LAER DINCKGREVE. THANS PREDIKANT TE PESSE.

C

HIER RUST FROUWKE? PIETERS DETHMERS, GELIEFDE ECHTGENOOTE VAN F. MEER??????? VAN WEDDE, GEB. 23 DEC. 1802, OVERL. 1 NOV. 1866?

F

Ter nagedachtenis ? van? LADE???????.............., GEB. 5 Se?? 18??

G

Anno 1650, DEN 10 DECEMBER, IS DE E. DERCK HASELHOF, BORCKGRAEF TOT WEDDE, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE IN CHRISTO EEN SALIGE OPSTANDINGE.

Wapen:

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 409)

Anno 1679, DEN 27 OCTOBER, IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN MACHDALENA SAXENHUISEN, HUISVROUW VAN DERCK HASELHOF, VERWACHTENDE IN CHRISTO EEN SALIGE OPSTANDE.

Tekst: DE VREESE DES HEEREN IS EEN BEGINSEL DER WYSHEIT. PROVERB. CAP. 9, VERS 10.

ANNO 1690, DEN 8 APRIL, IS DEN EERB. EVERT HASELHOF, BORCHGRAVE TOT WEDDA, IN DEN HEERE ONTSLAPEN.

ANNO 1680, DEN 6 OCTOBER, IS DIE DEUGHTSAME BEELKE ELSES, SYN HUISVROU, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTEN EEN SALIGE OPSTANDINGE IN JESUM CHRISTUM.

Wapen:

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 408)

!!!! rusteby???

DEN 19 MARTIUS IS (GEER)TRUIDT HASELHOF, WED … DE SCHRYVER RUSTEBY … 93STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST.

Wapen:

Tekst ….ST DE JONGER GEEN VERSCHONING … EN EEN ALTYDT DUYRENDT WONING.

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 128)

ANNO 1713, DEN 9 JUNY, IS DEN EERW. WELGEL. HEER WYBRANDUS CRANENBORGH, IN SYN LEVEN PREDICANT TOT WEDDE, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OUT ZYNDE 45 JAAR, NADAT HY 20 JAREN PREDICANT WAAR GEWEEST, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

Wapens:

1721, DEN 20 APREIL, IS AN PASTORS REGHTER HAND BEGRAVEN SYN HUISVROUW TRINTYE HASELHOF.

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 260 en 261)

ANNO 1718, DEN 1 SEPTEMBER, IS DE DEUGTZAME MAGDALENA HASELHOFF, GEWESENE HUISVROUW VAN DO. NICOLAUS SCHMAAL, IN HET 29 JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET DE … EEN SALIGE OPSTAN… DOOR JESUM CHRISTUM.

Wapen:

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 260)

ANNO 1721, DEN 21 JUNI, … IS DE EERSAEME FOCKO E… CHRISTELYCK IN DEN WAARE GELOOV … EEN … OPSTANDIN … IN JESUM CHRISTUM.

Wapen:

Tekst: GOD IS DE … / HERTEN EN DE … / EUWIGHEYT …

1728, DEN 3 JUNIUS, IS DE HR. HARMANNUS DOEDENS, DER BEIDEN REGTEN DOCTER EN GERIGTSSCHRYVER DER HEERLYKHEID WEDDE EN WESTERWOLDINGERLAND CUM ANNEXIS, GEB. … ANNO … IN ZYN 66 JAAR OUDERDOM IN DEN HEERE GERUST.

Wapen:

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 127)

ANNO 1729, DEN 21 FEBRUARIUS, IS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN D’EER EN DEUGTSAME MAGDALIENA HASELHOFFS, GEWEESENE HUISVROU VAN FOLKERT ENGELBARTS, KERKVOOGT TOT WEDDE, HAARS OUDERDOMS IN ‘T 59 JAAR, VERWAGTEBDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.

Wapen:

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 2, de marken Hoorn en Morige, blz. 226 en 227)

ANNO 1742, DEN 17 APRIL, IS DÉERSAME JAN EGBERTS MUNTENDAM, KOOPMAN TOT WEDDA, CHRISTELYK IN DEN HERE GERUST, GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR CHRISTUS JESUS.

Wapen:

Tekst: HOE RYK, HOE STERK DE MENS MAG WEZEN / DE DOOT VOLGT ALLE VLEES TEN STRAF / ANMERK O MENS, DE DIT KOMT LEZEN / DE TYT IS KORT, GEWIS HET GRAF / DAAROM, ZO LAAT DE WERELT VAREN / GRYP JESUS AN MET ZYNE LEER / DE DOODT ZAL U HET LEVEN BAREN / EN OPWAARTS BRENGEN BY DEN HEER.

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 388 en 389)

TER GEDAGTENIS VAN DE WELEDELE VROUWE ANNA MARIA RUSTEBY, IN DEN JAARE 1756, DEN 20 FEBRUARY, IN HET 77E JAAR HAARS OUDERDOMS GESTORVEN EN ALHIER BEGRAVEN.

Wapen:

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 127)

TER GEDAGTENIS VAN DE WELEDELE VROUWE GEERTRUIDA DOEDENS, IN DEN JAARE 1704 DEN 20 JANUARY GEBOREN EN IN DEN JAARE 1763 DEN 17 OCTOBER OVERLEDEN, EN ALHIER BEGRAVEN.

Wapen:

(Deze is niet meer aanwezig!!!!!!)

DEN 2N APRIL 1777 IS IN HET 64ST JAAR ZYNES OUDERDOMS OVERLEEDEN DE HOOGEDELE GESTRENGE HEER EN MR. PETRUS MUNTINGHE, DROST DER HEERLYKHEID WEDDE EN WESTERWOLDINGELAND EN HOOFTOFFICIER VAN ’S LANDTS GEMEENE MIDDELEN ENZ. ENZ.

DEN 29ST DECEMBER 1771 IS IN HET 50ST JAAR HAARES OUDERDOMS OVERLEEDEN DEN WELEEDELE GEBOORNE VROUWE MEVROUW GEZINA GEERTRUID KIERS, HUISVROUW VAN DEN \HOOGEEDELEN GESTRENGEN HEER DROST PETRUS MUNTINGHE.

Wapens:

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 109)

TER GEDACHTENIS VAN DE HEER MR. ALBERT HINDRIK VAN SWINDEREN, IN LEVEN DROST DER JURISDICTIE VAN WEDDE EN WESTERWOLDINGERLAND, OP DEN 23 APRIL 1805 OVERLEDEN IN ‘T 85STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, NADAT HY RUIM 27 JAAREN (HET) RICHTERAMBT VAN WESTERWOLDE EN DAARNA RUIM 28 JAAREN ’T OPGEMELDE DROSTAMBT HAD BEKLEED.

TER GEDACHTENIS VAN MEVROUW EDZARDINA SPARRINGA, IN LEVEN EHEVROUW VAN DEN HEER MR: ALBERT HINDRIK VAN SWINDEREN, DROST VAN WEDDE EN WESTERWOLDINGERLAND, OP DEN 12 NOVEMBER 1781 OVERLEEDEN IN HET 53STE JAAR VAN HAAREN OUDERDOM.

Wapens:

(Zie Wegman, Het karspel Wedde, deel 1, de marke Wedde, blz. 108 en 109)